Política de privacitat

Tornar Imprimir

El consistori es compromet a respectar la confidencialitat i protegir les dades de personals establertes a les normes vigents

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de les dades que pugui recollir en el seu portal web i seu electrònica.

Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable
Identitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Adreça Postal: Plaça de la Vila, 1,  08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
CIF: P0823800H
Telèfon:937216800
Correu electrònic: protecciodedades@santquirzevalles.cat

Delegat de Protecció de Dades
Dades de contacte: protecciodedades@santquirzevalles.cat
Correu postal: Plaça de la Vila, 1,  08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona)


Amb quina finalitat tractem les seves dades i durant quant temps es consevaran?

Les dades que ens facilita a l’Ajuntament per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida, es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita. 

En cadascun d'aquests mitjans l’informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades:
 

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Prestació de serveis i tràmits municipals Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament. Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya
Subscripcions
Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.
 
Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats
Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers.
 Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i aules d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers
Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.
 
Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Borsa de Treball
Tractarem les seves dades per a la gestió d’ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral.
Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Participació Ciutadana
Tractarem les seves dades per a la gestió d’ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral.
Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació. Quan aquests finalitzin es suprimiran.


Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament. Per a més informació pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament i portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens proporciona les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir aquests drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició, o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a Plaça de la Vila, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona), o mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica, indicant “Exercici de drets RGPD”.

Informació adicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Plaça de la Vila, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Data de l'última actualització13 d’octubre 2020
Tornar Imprimir