Pagament de tributs municipals

Aquest servei li permet pagar els tributs municipals amb targeta bancària de forma online a través de la passarel·la de pagament de la nostra entitat bancària col·laboradora. Completi els camps per poder identificar el tribut que voleu pagar.

Identificació del tribut

Informació general sobre el pagament de tributs

Com es fa el pagament online?

Per fer el pagament heu de disposar de la referència, la identificació i l'import del pagament. Aquestes dades les trobareu a la notificació del pagament o a l'autoliquidació, o a la carta de pagament que podeu generar a la part privada de l'oficina virtual, dins l'apartat dels rebuts pendents de pagament. Mireu la part marcada a la imatge de sota:

També s'ha de tenir en compte que només es pot fer el pagament dins el termini indicat al document de pagament.

Passat aquest termini voluntari de pagament, s'inicia un segon període en què encara es pot pagar amb recàrrec d'un 5%.

Una vegada l'ajuntament inicia la reclamació del pagament mitjançant providència de constrenyiment, el rebut es troba en situació executiva. En aquest cas, per efectuar el pagament heu d'adreçar-vos a l'oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicada al carrer Pintor Vila-Puig, 49 de Sant Quirze del Vallès, telèfon 934 729 196. Podeu demanar-ne cita prèvia o fer el pagament en pagament en https://orgt.diba.cat/ca/ .