Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (Códi Segur de Verificació) podrà:
  • Verificar i confrontar electrònicament els document impressos per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
  • Accedir al detall de rebuts per realitzar tràmits com pagar, domiciliar, etc..
Per seguretat i amb l'objectiu de detectar i evitar que "robots" puguin utilitzar aquest servei omplint el formulari de forma automatitzada, si us plau realizi el següent test: