Registre electr˛nic
Hora:  
 

Ajuts al menjador

Ajuts econ˛mics de menjador escolar

SolĚlicitar un ajut de menjador per als alumnes i les alumnes matriculades en un centre educatiu del VallŔs Occidental, sostingut amb fons p˙blics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educaciˇ infantil, primÓria i secundÓria obligat˛ria, durant el curs 2021 - 2022 i que no els pertoqui la gratu´tat del servei.


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificaciˇ del solĚlicitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electr˛nica
Alt:Mitjanšant Sistema V└Lid (idCAT m˛bil, Cl@ve i Certificat)

Documentaciˇ que cal aportar

SolĚlicitud
- SolĚlicitud d'ajut de menjador escolar curs 2021 - 2022
Documentaciˇ
- DNI/NIE de tots/es els membres computables per al cÓlcul de la renda familiar,
- Pels membres computables per al cÓlcul de la renda familiar, en cas de no disposar de DNI/NIE ni llibre de familia
- Pels membres computables per al cÓlcul de la renda familiar, en cas de no disposar de DNI/NIE ni certificat de naixement
- Certificat de convivŔncia
- Per les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, certificat de cotitzacions corresponent a l'any anterior a la convocat˛ria.
- En cas quŔ algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrÚs corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrÓ aportar document acreditatiu
- En cas de situaciˇ d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat on consti si es percep la prestaciˇ d'atur i la seva quantia.
- En cas de prestaciˇ de la Llei de la dependŔncia: Certificat acreditatiu de la percepciˇ i de la seva quantitat.
- En cas de rebre prestacions a favor de la famÝlia: Certificat acreditatiu de la percepciˇ i de la seva quantitat.
- En cas d'haver rebut indemnitzacions per acomiadament: Certificat acreditatiu de la percepciˇ i de la seva quantitat.
- Prestacions per acolliment familiar: Certificat acreditatiu de la percepciˇ i de la seva quantitat
- En cas de percebre pensions d'aliments per part dels progenitors en virtud de decisiˇ judicial, document acreditatiu de la percepciˇ i de la seva quantitat.
- En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaraciˇ jurada d'ingressos, acreditada per els serveis socials.
Documentaciˇ complementÓria
- En cas d'infants en acolliment, resoluciˇ d'acolliment de la Direcciˇ General d'Atenciˇ a la InfÓncia i l'AdolescŔncia
- Prestacions econ˛miques d'urgŔncia social, atorgades per administracions p˙bliques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bÓsiques, de subsistŔncia, degudament acreditades per l'administraciˇ competent.
- En el cas de divorci: conveni i sentŔncia de divorci.
- Prestacions econ˛miques per ajuts al lloguer de l'habitatge.
<< Tornar