Registre electrònic
Hora:  
 

TAP- targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat

TAP- targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

Sol·licitud
- Sol·licitud específica targeta d?aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
En cas d'ALTA o RENOVACIÓ
- Document acreditatiu d?identitat de la persona sol·licitant
- Dues fotografies carnet de la persona sol·licitant
- Certificat de discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
En cas d'ALTA de targeta per a conductor/a
- Permís de conduir
En cas d'ALTA de targeta per a NO conductor/a menor d'edat o incapacitat amb representant que no sigui la mare o el pare
- Documentació que acrediti la representació legal
En cas de RENOVACIÓ per caducitat
- Targeta d'aparcament caducada
En cas de PÈRDUA
- Dues fotografies carnet de la persona sol·licitant
En cas de ROBATORI
- Dues fotografies carnet de la persona sol·licitant
- Denúncia policial del robatori
En cas de DETERIORAMENT - Cal aportar a l'OAC de l'Ajuntament la targeta deteriorada.
- Dues fotografies carnet de la persona sol·licitant
<< Tornar