Registre electrònic
Hora:  
 

Servei de transport persones amb discapacitat i/o dependència

Ajuts per al transport de persones amb discapacitat i/o dependència


Terminis de presentació

19/11/2020 00:00:00  -  31/01/2021 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud específica d'ajuts per al transport de persones amb discapacitat i/o dependència
- Documentació que s'adjunta
- Altra documentació signada electrònicament
- En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, poders notarials o actes que la justifiquin
<< Tornar